improvisation.... är så otroligt kul!

Att förena olika uttrycksformer,  dans, rörelse, musik, bild, ord, kan ge fantastiska möjligheter.
 
   
   inlevelse! utlevelse! upplevelse!