Här finns lite av mitt bildskapande

Bilder i barnböcker,  läromedel, tidskrifter, film. information, upplysning, som stöd för förståelse. Bilder finns överallt.


            Bild.......är ett språk!
troligen det som kan förstås av flest,  oavsett ursprung,ålder,utbildning eller läsförmåga.

  Är du intresserad av att köpa någon bild?       Hör av dig

Klicka på länkarna intill för att se mer.