"Lille Storebror"

Eriksson&Lindgren  förf. Christina Cronsioe                               akvarell

Om att vara stor bror fast man själv är så liten.
 
 
 
 
   
 
   
 

Tillbaka