Länkar
   
Per Kreuger,    fotograf av bilderna på kontaktimpro www.sics.se/~piak/Photo/.
   
Måns Erlandsson  dansare och kursledare www.kontaktimprovisation.se
   
Anne Grundel      grundare av Frigörandedans Akademin www.fridans.nu
                              lärare och inspiratör  
Frigörandedans inspiratörer www.frigorandedans.net  
   
Gabrielle Roth   grundare av 5rytmer www.gabrielleroth.com
   
Viktor Kalinsky   arrangör av dans sammankomster www.dancegatherings.se
   
Sabina Serra     musikant, musikterapeut ,pedagog www.serramusik.se 
   
Jonas Klingberg   dansare/ledare av 5rytmer www.bodymoves.se:80